สารเมล็ดกาแฟฉะเชิงเทรา

ร้านขายสารเมล็ดกาแฟอราบิก้าพร้อมคั่วส่งทั่วฉะเชิงเทราขายเป็นกิโลกรัม กระสอบ หรือสั่งเป็นตันๆ ด้วยเมล็ดสารคุณภาพเกรดเยี่ยม เต็มเมล็ด ความหนาแน่นของเมล็ด ทางเราต้องการตัวแทนจำหน่ายในฉะเชิงเทราหรือสามารถสั่งซื้อสั่งจองออเดอร์ผ่านออนไลน์กับเราโดยตรงพร้อมส่งถึงบ้าน สารกาแฟที่ดีต้องมาจากไร่ที่ดีมีความสะอาดตั้งแต่วิธีการดูแลต้นกาแฟจนมาถึงแก้วกาแฟที่เสริม โดยทางเราได้ควบคุมดูแลเกือบทุกครั้งตอน เพื่อที่จะได้เมล็ดกาแฟคั่วสดที่รักษาคุณภาพของรสชาติของกาแฟพันธุ์นั้นๆ ให้ไว้มากที่สุด

สารเมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ

ไม่มีกลิ่นผิดปกติ มีสีตรงตามชนิด มีความชื้นไม่เกิน 12.5%เมล็ดที่มีสีดำภายนอกและภายใน มากว่าครึ่งเมล็ด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว หมัก-บูด กลิ่นปุ๋ย สารเคมี หรือกลิ่นราหรือขึ้นรา (Moldy bean) เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะเข้าทำลายของเชื้อราเมล็ดที่แตกเป็นชิ้นเล็กกว่าครึ่งหนึ่ง ของเมล็ดกาแฟเต็ม เมล็ดถูกแมลงทำลาย เมล็ดที่ถูกแมลงกัด แทะ หรือเจาะจนเกิดเป็นรูผลกาแฟแห้ง (Dried chreey) กาแฟที่ผ่านกรรมวิธีทำให้แห้ง ยังไม่สีเปลือกออกสิ่งแปลกปลอม สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟ เช่น เศษหิน ดิน เศษไม้ โลหะฯ

ขนาดของเมล็ดกาแฟ

เกรด เอ (A) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีขนาด 5.5 มม ขึ้นไปมีสีเขียวอมเทา มีการปะปนของเมล็ดกาแฟที่ไม่สมบูรณ์อยู่ไม่เกินร้อยละ 13 ระดับความชื้นไม่เกิน 13%

เกรด เอ็กซ์ (X) หมายถึง เมล็ดกาแฟเหมือนเกรอเอ แต่สีไม่เหมือนกัน อาจจะมีสีที่ซีดกว่า

เกรด วาย (Y) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีเมล็ดขนาดเล็กที่ผ่านรูตะแกรงขนาด 5.5 มม หรือแตกหัก

เกรด วายวาย (Y Y)  หมายถึง เศษเมล็ดกาแฟที่ไม่ดีต่างๆนอกเหนือจาก 3 เกรด

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com

กะลากาแฟ/โรงสีฉะเชิงเทรา

กะลากาแฟโรงสีเมล็ดกาแฟในฉะเชิงเทรากะลา ผลเชอรี่ กาแฟสาร ปอกกระเทาะเปลือกเมล็ดกาแฟ การหมักและนำเมือกออกก่อนนำไปคั่วในโรงคั่วกาแฟ ด้วยโรงสีกาแฟคุณภาพ ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพียงส่งกะลามาให้เรา เรารับสีกะลาในราคาถูก ไม่ว่าจะผ่านกรรมวิธีแบบแห้งและกรรมวิธีแบบเปียก* เพียง! ส่งกะลากาแฟมาเราสีพร้อมคั่วหรือให้เราส่งกลับเป็นสารกาแฟ ทางเรายินดีให้บริการ

ผลเชอรี่กาแฟ

หรือผลกาแฟ ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าผลกาแฟก็คือผลไม้ชนิดหนึ่ง ผลเชอรี่กาแฟก็คือผลเมล็ดกาแฟที่อยู่บนต้นกาแฟซึ่งมีลักษณะ สี แตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์ด้วยปกติการเก็บผลเชอรี่จะเก็บตอนมีสีแดง

กะลากาแฟ

ก่อนจะได้กะลากาแฟต้องผ่านขั้นตอน การหมัก การล้างเมือกออกแล้วนำไปฉะเชิงเทราแห้งคือวิธีการนำเอาผิวหรือเปลือกเชอรี่ออกแล้วนำไปหมักเพื่อให้เมือกเอาซึ่งวิธีการนำเมือกออกมี 2 วิธีคือ แห้งกับเปียก จากนั้นก็จะได้กะลาให้แล้วนำเขาโรงสีกะลากาแฟแล้วก็จะได้สารกาแฟ

สารกาแฟ

สารกาแฟคือเมล็ดกาแฟที่ดิบในขั้นตอนให้ความสำคัญในเรื่องการคั่วในโรงคั่วที่ต้องพยามคั่วให้ดึงรสชาติของกาแฟสายพันธุ์นั้นๆ ออกมาให้ได้มากที่สุด และก่อนคั่วที่ดีความมีการตรวจเช็ดแปลกปลอมต่างๆ อีกรอบก่อนนำไปคั่ว

บริการของเรา พอดีกาแฟ

บริการขายต้นกล้ากาแฟ คลิกดูรีวิว!
บริการรับสีกะลากาแฟ ด้วยโรงสีกาแฟคุณภาพมาตรฐาน คลิกดูรีวิว!
บริการรับคั่วกาแฟ ด้วยโรงคั่วคุณภาพ คลิกดูรีวิว!
บริการขายเมล็ดกาแฟคั่วสด คลิกดูรีวิว!
ให้บริการรูปแบบร้านกาแฟ คลิกดูรีวิว!

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com

กะลากาแฟ/โรงสีชลบุรี  

กะลากาแฟโรงสีเมล็ดกาแฟในชลบุรีกะลา ผลเชอรี่ กาแฟสาร ปอกกระเทาะเปลือกเมล็ดกาแฟ การหมักและนำเมือกออกก่อนนำไปคั่วในโรงคั่วกาแฟ ด้วยโรงสีกาแฟคุณภาพ ภายในจังหวัดชลบุรี เพียงส่งกะลามาให้เรา เรารับสีกะลาในราคาถูก ไม่ว่าจะผ่านกรรมวิธีแบบแห้งและกรรมวิธีแบบเปียก* เพียง! ส่งกะลากาแฟมาเราสีพร้อมคั่วหรือให้เราส่งกลับเป็นสารกาแฟ ทางเรายินดีให้บริการ

ผลเชอรี่กาแฟ

หรือผลกาแฟ ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าผลกาแฟก็คือผลไม้ชนิดหนึ่ง ผลเชอรี่กาแฟก็คือผลเมล็ดกาแฟที่อยู่บนต้นกาแฟซึ่งมีลักษณะ สี แตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์ด้วยปกติการเก็บผลเชอรี่จะเก็บตอนมีสีแดง

กะลากาแฟ

ก่อนจะได้กะลากาแฟต้องผ่านขั้นตอน การหมัก การล้างเมือกออกแล้วนำไปชลบุรีแห้งคือวิธีการนำเอาผิวหรือเปลือกเชอรี่ออกแล้วนำไปหมักเพื่อให้เมือกเอาซึ่งวิธีการนำเมือกออกมี 2 วิธีคือ แห้งกับเปียก จากนั้นก็จะได้กะลาให้แล้วนำเขาโรงสีกะลากาแฟแล้วก็จะได้สารกาแฟ

สารกาแฟ

สารกาแฟคือเมล็ดกาแฟที่ดิบในขั้นตอนให้ความสำคัญในเรื่องการคั่วในโรงคั่วที่ต้องพยามคั่วให้ดึงรสชาติของกาแฟสายพันธุ์นั้นๆ ออกมาให้ได้มากที่สุด และก่อนคั่วที่ดีความมีการตรวจเช็ดแปลกปลอมต่างๆ อีกรอบก่อนนำไปคั่ว

บริการของเรา พอดีกาแฟ

บริการขายต้นกล้ากาแฟ คลิกดูรีวิว!
บริการรับสีกะลากาแฟ ด้วยโรงสีกาแฟคุณภาพมาตรฐาน คลิกดูรีวิว!
บริการรับคั่วกาแฟ ด้วยโรงคั่วคุณภาพ คลิกดูรีวิว!
บริการขายเมล็ดกาแฟคั่วสด คลิกดูรีวิว!
ให้บริการรูปแบบร้านกาแฟ คลิกดูรีวิว!

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com

เมล็ดกาแฟคั่วสดชลบุรี

ร้านขายเมล็ดกาแฟสด บด จำหน่ายขายในชลบุรีคุณภาพเยี่ยม เกรดAAA อราบิก้า 100 เปอร์เซ็นต์ รับตัวแทนจำหน่ายเมล็ดสดร้านค้าทั้งปลีกและส่งในชลบุรีหรือสั่งตรงจากเราได้เมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่ทุกวันจากโรงคั่วของเราเอง รับคั่วทุกระดับ อ่อนกลางเข้ม ขายในราคากิโลกรัมถูกๆ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน ท่านที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี อาจจะหาร้านขายเมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่ทุกวันอาจจะอยาก ท่านสามารถสั่งเมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่กับทางเราได้ เพราะเราคั่วกาแฟทุกวัน จัดส่งทุกวัน ใหม่ทุกวัน หรือสามารถสั่งผลิตภัณฑ์บรรจุถุงจากเราที่เป็นสินค้าของเราตรงตามเวปไซด์ของเราก็ได้ เราขายทุกขยายส่งทุกที่ทั่วไทย

พอดีเมล็ดกาแฟคั่วสด

พอดีเมล็ดกาแฟคั่วสดเราเน้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เราเริ่มคัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของอะราบิก้าที่มีการดูแลรักษาต้นกล้าด้วยโรงเพาะเมล็ดกาแฟของเราและจนถึงถึงฤดูการเก็บเกี่ยวด้วยเราคัดเมล็ดผลที่มีเชอรี่แดงเท่านั้น ดูและวิธีการเอาเปลือก การหมัก และการชลบุรีที่เน้นความสะอาดเพื่อป้องกันการเป็นเชื้อรา และกลิ่น จนถึงเป็นกะลาที่เราคัดสรรเมล็ดตั้งแต่กะลาก่อนจะเข้าโรงสีกะลาของเรา พอได้สารกาแฟเราจะมีวิธีการคัดแยกดูอย่างละเอียดอีกครั้งในเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์จนถึงวิธีการคั่วที่เราก็คั่วจากเครื่องคั่วของเราเองในนามของกาแฟ พอดี เราพยายามดูแลคุณภาพเกือบทุกขั้นตอนเพราะที่จะได้กาแฟที่ดีให้กับลูกค้าและร้านกาแฟของพอดีเอง

ระดับของการคั่วโดยทั่วไปแล้วแบ่งได้หลักๆ 3 ระดับ จาก 12 ระดับ

Light Roast – คั่วอ่อน เมล็ดกาแฟยังมีสีน้ำตาลอ่อนคล้ายเปลือกไม้ แกนกลางยังไม่ไหม้ ยังไม่ขับน้ำมันออกมา กาแฟจะยังคงมีรสเปรี้ยวจัดและ Body ยังไม่พัฒนาไปมากนัก การคั่วระดับนี้เหมาะสำหรับการดื่มเป็นกาแฟดำที่ต้องการสัมผัสรสชาติของตัวเนื้อกาแฟอย่างจริงจังโดยไม่ต้องการให้มีกลิ่นของเขม่าจากการคั่วเข้ามาปน

Medium Roast คั่วปานกลาง เมล็ดมีสีช็อกโกแลตเข้มแกนกลางไหม้บางส่วนมีน้ำมันขับออกมาเล็กน้อยการคั่วระดับนี้เหมาะสำหรับชงกับเครื่องชงแบบกระดาษกรองที่ต้องใช้น้ำผ่านปริมาณมากให้ความเข้มข้นในปริมาณที่พอเหมาะ

Dark Roast – คั่วเข้ม เมล็ดมีสีน้ำตาลแดงเข้ม แกนกลางไหม้ และมีน้ำมันขับออกมาเคลือบอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับใช้กับการชงแบบเอสเพรสโซ่

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com

โรงคั่วกาแฟชลบุรี

คั่วเมล็ดกาแฟโรงคั่วเมล็ดชลบุรีจากเครื่องคั่วที่แม่นยำคั่วแบบอ่อน กลาง เข้ม คุณภาพมาตรฐาน ทางเรารับจ้างคั่วกาแฟสามารถส่งสารกาแฟของท่านมาคั่วกับโรงคั่วของเราได้ ในสูตรที่ทางร้านกาแฟในชลบุรีต้องการหรือสามารถสั่งเราคั่วเมล็ดกาแฟจากสารกาแฟของเราได้ในระดับการคั่วที่ทางลูกค้าต้องการ เพราะในรสชาติต่างกันแต่เมล็ดอะราบิก้าพันธุ์และแหล่งเดียวกัน ระบบคั่วตามลูกค้าระบบในระบบความร้อนของโรงคั่ว

การคั่วกาแฟ

เป็นวิธีและขั้นตอนที่สำคัญที่จะดึงคุณสมบัติต่างๆ ของกาแฟ ด้วยกาใช้ความร้อนปกติการคั่วกาแฟจะใช้ความร้อนที่ 180 – 240 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 -20 นาที เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคั่วในแต่ละระดับทั้ง 12 ระดับ แต่ปกติทั่วไปที่รู้จักกันและถูกจัดกลุ่มออกมาเป็น 3 กลุ่ม คือ คั่วอ่อน คั่วกลาง คั่ว เข้ม เพิ่มเติมคั่วอ่อนจะได้รสชาติที่เปรี้ยวมีกลิ่นผลไม้เมล็ดกาแฟและมีสีน้ำตาลอ่อน คั่วกลางจะเหมาะกับทำกาแฟร้อนได้รสชาติที่กลมกล่อมและเมล็ดกาแฟมีสีเข้มมากว่าคั่วอ่อน คั่วเข้มส่วนมากคนไทยจะนำมาชงเครื่องดื่มเย็นเป็นเอสเปรชโซ่เพื่อทำเมนูต่อไปและเมล็ดกาแฟจะมีสีเข้ม มีเงาคล้ายเคลือบน้ำมันไว้

พอดีเรารับบริการตั้งแต่ขายต้นกล้ากาแฟ

สีกะลากาแฟ รับคั่วบดเมล็ดกาแฟ และเบลนสูตรกาแฟตามความต้องการของลูกค้า สะอาด มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกครั้งตอน (Roasting) การคั่วของเราคือการให้ความร้อนกับเมล็ดกาแฟดิบ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงสารดั้งเดิมในเมล็ดกาแฟดิบ กลายเป็นสารที่ให้กลิ่นและรสชาติอันพึงประสงค์ เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วแต่ละชนิดมีจุดที่เหมาะสมที่สุดในการคั่วแตกต่างกัน การคั่วกาแฟแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร กาแฟบางชนิดเหมาะสำหรับคั่วแบบอ่อนเท่านั้น แต่กาแฟบางชนิดสามารถคั่วให้เข้มมากขึ้นจากจุดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ความเข้มข้นกลบกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างได้

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com

สารเมล็ดกาแฟชลบุรี

ร้านขายสารเมล็ดกาแฟอราบิก้าพร้อมคั่วส่งทั่วชลบุรีขายเป็นกิโลกรัม กระสอบ หรือสั่งเป็นตันๆ ด้วยเมล็ดสารคุณภาพเกรดเยี่ยม เต็มเมล็ด ความหนาแน่นของเมล็ด ทางเราต้องการตัวแทนจำหน่ายในชลบุรีหรือสามารถสั่งซื้อสั่งจองออเดอร์ผ่านออนไลน์กับเราโดยตรงพร้อมส่งถึงบ้าน สารกาแฟที่ดีต้องมาจากไร่ที่ดีมีความสะอาดตั้งแต่วิธีการดูแลต้นกาแฟจนมาถึงแก้วกาแฟที่เสริม โดยทางเราได้ควบคุมดูแลเกือบทุกครั้งตอน เพื่อที่จะได้เมล็ดกาแฟคั่วสดที่รักษาคุณภาพของรสชาติของกาแฟพันธุ์นั้นๆ ให้ไว้มากที่สุด

สารเมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ

ไม่มีกลิ่นผิดปกติ มีสีตรงตามชนิด มีความชื้นไม่เกิน 12.5% เมล็ดที่มีสีดำภายนอกและภายใน มากว่าครึ่งเมล็ด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว หมัก-บูด กลิ่นปุ๋ย สารเคมี หรือกลิ่นราหรือขึ้นรา (Moldy bean) เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะเข้าทำลายของเชื้อราเมล็ดที่แตกเป็นชิ้นเล็กกว่าครึ่งหนึ่ง ของเมล็ดกาแฟเต็ม เมล็ดถูกแมลงทำลาย เมล็ดที่ถูกแมลงกัด แทะ หรือเจาะจนเกิดเป็นรูผลกาแฟแห้ง (Dried chreey) กาแฟที่ผ่านกรรมวิธีทำให้แห้ง ยังไม่สีเปลือกออกสิ่งแปลกปลอม สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟ เช่น เศษหิน ดิน เศษไม้ โลหะฯ

ขนาดของเมล็ดกาแฟ

เกรด เอ (A) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีขนาด 5.5 มม ขึ้นไปมีสีเขียวอมเทา มีการปะปนของเมล็ดกาแฟที่ไม่สมบูรณ์อยู่ไม่เกินร้อยละ 13 ระดับความชื้นไม่เกิน 13%

เกรด เอ็กซ์ (X) หมายถึง เมล็ดกาแฟเหมือนเกรอเอ แต่สีไม่เหมือนกัน อาจจะมีสีที่ซีดกว่า

เกรด วาย (Y) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีเมล็ดขนาดเล็กที่ผ่านรูตะแกรงขนาด 5.5 มม หรือแตกหัก

เกรด วายวาย (Y Y)  หมายถึง เศษเมล็ดกาแฟที่ไม่ดีต่างๆนอกเหนือจาก 3 เกรด

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com

สารเมล็ดกาแฟชัยนาท

ร้านขายสารเมล็ดกาแฟอราบิก้าพร้อมคั่วส่งทั่วชัยนาทขายเป็นกิโลกรัม กระสอบ หรือสั่งเป็นตันๆ ด้วยเมล็ดสารคุณภาพเกรดเยี่ยม เต็มเมล็ด ความหนาแน่นของเมล็ด ทางเราต้องการตัวแทนจำหน่ายในชัยนาทหรือสามารถสั่งซื้อสั่งจองออเดอร์ผ่านออนไลน์กับเราโดยตรงพร้อมส่งถึงบ้าน สารกาแฟที่ดีต้องมาจากไร่ที่ดีมีความสะอาดตั้งแต่วิธีการดูแลต้นกาแฟจนมาถึงแก้วกาแฟที่เสริม โดยทางเราได้ควบคุมดูแลเกือบทุกครั้งตอน เพื่อที่จะได้เมล็ดกาแฟคั่วสดที่รักษาคุณภาพของรสชาติของกาแฟพันธุ์นั้นๆ ให้ไว้มากที่สุด

สารเมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ

ไม่มีกลิ่นผิดปกติ มีสีตรงตามชนิด มีความชื้นไม่เกิน 12.5% เมล็ดที่มีสีดำภายนอกและภายใน มากว่าครึ่งเมล็ด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว หมัก-บูด กลิ่นปุ๋ย สารเคมี หรือกลิ่นราหรือขึ้นรา (Moldy bean) เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะเข้าทำลายของเชื้อราเมล็ดที่แตกเป็นชิ้นเล็กกว่าครึ่งหนึ่ง ของเมล็ดกาแฟเต็ม เมล็ดถูกแมลงทำลาย เมล็ดที่ถูกแมลงกัด แทะ หรือเจาะจนเกิดเป็นรูผลกาแฟแห้ง (Dried chreey) กาแฟที่ผ่านกรรมวิธีทำให้แห้ง ยังไม่สีเปลือกออกสิ่งแปลกปลอม สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟ เช่น เศษหิน ดิน เศษไม้ โลหะฯ

ขนาดของเมล็ดกาแฟ

เกรด เอ (A) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีขนาด 5.5 มม ขึ้นไปมีสีเขียวอมเทา มีการปะปนของเมล็ดกาแฟที่ไม่สมบูรณ์อยู่ไม่เกินร้อยละ 13 ระดับความชื้นไม่เกิน 13%

เกรด เอ็กซ์ (X) หมายถึง เมล็ดกาแฟเหมือนเกรอเอ แต่สีไม่เหมือนกัน อาจจะมีสีที่ซีดกว่า

เกรด วาย (Y) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีเมล็ดขนาดเล็กที่ผ่านรูตะแกรงขนาด 5.5 มม หรือแตกหัก

เกรด วายวาย (Y Y)  หมายถึง เศษเมล็ดกาแฟที่ไม่ดีต่างๆนอกเหนือจาก 3 เกรด

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com

โรงคั่วกาแฟชัยนาท

คั่วเมล็ดกาแฟโรงคั่วเมล็ดชัยนาทจากเครื่องคั่วที่แม่นยำคั่วแบบอ่อน กลาง เข้ม คุณภาพมาตรฐาน ทางเรารับจ้างคั่วกาแฟสามารถส่งสารกาแฟของท่านมาคั่วกับโรงคั่วของเราได้ ในสูตรที่ทางร้านกาแฟในชัยนาทต้องการหรือสามารถสั่งเราคั่วเมล็ดกาแฟจากสารกาแฟของเราได้ในระดับการคั่วที่ทางลูกค้าต้องการ เพราะในรสชาติต่างกันแต่เมล็ดอะราบิก้าพันธุ์และแหล่งเดียวกัน ระบบคั่วตามลูกค้าระบบในระบบความร้อนของโรงคั่ว

การคั่วกาแฟ

เป็นวิธีและขั้นตอนที่สำคัญที่จะดึงคุณสมบัติต่างๆ ของกาแฟ ด้วยกาใช้ความร้อนปกติการคั่วกาแฟจะใช้ความร้อนที่ 180 – 240 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 -20 นาที เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคั่วในแต่ละระดับทั้ง 12 ระดับ แต่ปกติทั่วไปที่รู้จักกันและถูกจัดกลุ่มออกมาเป็น 3 กลุ่ม คือ คั่วอ่อน คั่วกลาง คั่ว เข้ม เพิ่มเติมคั่วอ่อนจะได้รสชาติที่เปรี้ยวมีกลิ่นผลไม้เมล็ดกาแฟและมีสีน้ำตาลอ่อน คั่วกลางจะเหมาะกับทำกาแฟร้อนได้รสชาติที่กลมกล่อมและเมล็ดกาแฟมีสีเข้มมากว่าคั่วอ่อน คั่วเข้มส่วนมากคนไทยจะนำมาชงเครื่องดื่มเย็นเป็นเอสเปรชโซ่เพื่อทำเมนูต่อไปและเมล็ดกาแฟจะมีสีเข้ม มีเงาคล้ายเคลือบน้ำมันไว้

พอดีเรารับบริการตั้งแต่ขายต้นกล้ากาแฟ

สีกะลากาแฟ รับคั่วบดเมล็ดกาแฟ และเบลนสูตรกาแฟตามความต้องการของลูกค้า สะอาด มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกครั้งตอน (Roasting) การคั่วของเราคือการให้ความร้อนกับเมล็ดกาแฟดิบ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงสารดั้งเดิมในเมล็ดกาแฟดิบ กลายเป็นสารที่ให้กลิ่นและรสชาติอันพึงประสงค์ เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วแต่ละชนิดมีจุดที่เหมาะสมที่สุดในการคั่วแตกต่างกัน การคั่วกาแฟแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร กาแฟบางชนิดเหมาะสำหรับคั่วแบบอ่อนเท่านั้น แต่กาแฟบางชนิดสามารถคั่วให้เข้มมากขึ้นจากจุดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ความเข้มข้นกลบกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างได้

สินค้า ของ พอดี www.PAUDII.com