ติดต่อเรา

75 หมู่ 7  ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  ประเทศไทย 56150

75 moo 7 Chun  ChunDistrict

P H A Y A O    T H A I L A N D  56150

T E L : 089 997 9633

I D    : 089 997 9633

เพจ :  www.facebook.com/paudiicoffee

www.paudii.com

Email : paudii@yahoo.com